Дератизација

Штампа
Завод за јавно здравље – Чачак је посетио школу 11.10.2016. и извршио уговорену обавезу дератизације.