Визија

Визија

Будући да се наша школа налази на подручју Парка природе „Голија –Студеница  и Парка биосфере „Голија 1“,сматрамо да такву географску позицију треба искористити за оснивање школе у природи ,коју би похађали ,посећивали ученици из градских и равничарских подручја.Поред уобичајених активности  које се спроводе у школама понудили бисмо и боравак у сеоском амбијенту ,са етно-еламентима.

Увођењем савремених метода рада ,осавремењивањем кабинета и организовањем наставних и ваннаставних активности циљ нам је да направимо школу по мери детета.

Стручни тим за развојно школско планирање  кроз анализе и разговоре са радницима школе и родитељима ,утврдио је следеће потребе школе:

-реновирање фасаде на објекту у матичној школи у Ковиљу

-опремање школе савременим натавним средствима

-стручно усавршавање запослених

-комуникација школе са родитењима и локалном заједницом

-осавремењивање наставног процеса рада школе.

Free Joomla! template by Age Themes

Nulled